Repetisjonsspørsmål til videoen
 1. Si tre kjennetegn på bølger. 
 2. Hva er forskjellen mellom mekaniske og elektromagnetiske bølger? 
 3. Hva er sammenhengen mellom bølgelengde og frekvens? 
 4. Hva er refleksjon, og hvordan forholder innfallsvinkelen seg til refleksjonsvinkelen? 
 5. Hva er absorbsjon og hvordan påvirker det farger? 
 6. Hva er interferens, og hvordan oppstår det? 
 7. Hva er forskjellen på konstruktiv og destruktiv interferens? 
 8. Hvordan fungerer støykansellerende teknologi ved hjelp av destruktiv interferens? 
 9. Hvordan påvirker bøyning av bølger og interferens når bølger passerer gjennom smale åpninger? 
 10. Hva er stående bølger, og hvordan dannes de? 
Dine fag
 • No products in the cart.
0