Repetisjonsspørsmål til videoen
 1. Hva er isomere forbindelser?
 2. Hvilke to hovedtyper isomeri finnes?
 3. Tegn eksempel på to plassisomere forbindelser
 4. Tegn eksempel på to kjedeisomere forbindelser
 5. Tegn eksempel på to funksjonsisomere forbindelser
 6. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å kunne lage en cis/trans isomer forbindelse?
 7. Tegn et eksempel på en cis isomer og en transisomer forbindelse
 8. Hvilken forutsetning må være tilstede for å kunne lage en speilbildeisomer forbindelse?
 9. Tegn et molekyl med to kirale karbonatomer. Hvor mange ulike speilbildeisomere forbindelser finnes av molekylet du har tegnet opp?
 10. Hva betyr det at to isomere forbindelser har ulik biologisk respons?
Dine fag
 • No products in the cart.
0