• Hele pensum forklart i forelesningsvideoer

  • Lærer som møter deg og klassen live hver uke

  • Lån og stipend fra Lånekassen

  • Lavere pris enn sammenlignbare nettskoler

  • Oppstart i august 2023

Halvårskurs i naturfag

      8 490 kr

     Ola Hafslund

Helårskurs i norsk

      14 490 kr

     Jostein Christensen

Halvårskurs i matematikk 1P

      8 490 kr

     Lars Løvstad

Halvårskurs i kjemi

      8 490 kr

     Ola Hafslund

Halvårskurs i matematikk 2P

      8 490 kr

     Lars Løvstad

Labkurs

      1 490 kr

     Ola Hafslund

Ta kontakt med oss

Skriv gjerne til oss om det er noe du lurer på om kursene våre, om hvordan undervisningen er lagt opp, eller andre ting.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.