KublaKan Utdanning – vilkår for elever

1. Generelle bestemmelser

1.1   Hvem og hva avtalen gjelder

Denne avtalen gjelder mellom KublaKan Utdanning og elever som kjøper kurs ved skolen.

KublaKan består av forelesninger på video, og live nettundervisning regelmessig gjennom semesteret. Hvis du som elev skal ta eksamen som privatist, gjør du dette på egen hånd, i regi av privatistkontoret i fylket der du bor.

 

1.2   Om avtalen

Ved å melde deg på kurs og markere at du godkjenner våre avtalevilkår, har du akseptert vilkårene i avtalen. Du har da status som elev på KublaKan Utdanning, og avtalen er økonomisk bindende.

Betaling og påmelding skjer med Klarna. Når du har kjøpt fag, vil du motta en e-post med bekreftelse på at du er tatt opp som elev ved KublaKan Utdanning, samt et angrerettskjema. I denne e-posten vil du også få informasjon om innlogging til fagene dine.

Påmeldingsbekreftelsen sammen med godkjenningen av vilkårene utgjør din avtale med KublaKan Utdanning.

Tilgangen til kursmaterialet varer frem til semesteret og eksamensperiodens slutt (altså ett semester for halvårskurs, og to semestre for helårskurs).

 

1.3   Forbehold

Hvis du har utestående skolepenger fra tidligere, må du betale disse før du kan få tilgang til nye fag.

Hvis du ikke er fylt 18 år, må en av dine foresatte godkjenne avtalen skriftlig.

Hvis elevgrunnlaget er for lite, forbeholder KublaKan Utdanning seg retten til å avlyse kurs. Skolepengene vil da bli refundert.

 

1.4   Oppstart

KublaKan Utdanning tar inn elever frem til 1. oktober for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.

Den delen av undervisningen som foregår live på nett begynner i første halvdel av august for høstsemesteret, og i første halvdel av januar for vårsemesteret. 

2. Betalingsvilkår

2.1   Skolepenger

Skolepengene er summen av prisen for kursene du har kjøpt. Lærebøker og eksamensavgifter inngår ikke i skolepengene

2.2   Betaling

Skolepengene kan betales alt under ett, eller i avdrag.  Betalingen håndteres av Klarna.

2.3   Hvis du ikke betaler

Dersom du ikke overholder betalingsplanen, vil vi stanse tilgangen din til fagene dine. Du vil heller ikke få tilgang til veiledning frem mot eksamen, testeksamen, eller lignende, før pengene er innbetalt.

Hvis du ikke betaler avdragene i tide, vil det påløpe forsinkelsesrenter etter «Lov om renter ved forsinket betaling» av 17.12.76 nr 100, p-t- 10.75% p.a. og purregebeyr. Avdrag for skolepenger blir oversendt til inkasso ved forsinket betaling. Inndrivelse gjennom inkasso er regulert i inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 og forskrift til inkassoloven av 14.07.89. Hvis fordringen blir oversendt til inkasso, kan dette medføre ytterligere inkassokostnader og kostnader for tvangsinndrivelse av kravet.

2.4   Kredittsjekk

KublaKan forbeholder seg retten til å kredittsjekke deg når du bestiller fag, og til å kansellere bestillingen din hvis du ikke er kredittverdig. Hvis vi kredittsjekker deg, vil du få beskjed om dette.

3.    Angrerett

Når du bestiller kurs på KublaKan Utdanning, vil du få et angrerettskjema tilsendt på e-post. Etter angrerettloven har du 14 dagers angrerett etter at du inngikk avtalen. Angrefristen på 14 dager gjelder også selv om du får avslag på støtte fra Lånekassen.

4.   Avbrudd

 

4.1   Avbrudd

Hvis du avbryter skolegangen etter at angrefristen har utløpt, må alle skolepengene likevel betales.

Ved avbrudd, eller hvis du ikke overholder betalingsvilkårene til KublaKan, plikter vi å melde fra om det til Lånekassen.

4.2   Force majeure

Dersom du blir nødt til å avbryte studiene på grunn av alvorlige, uforutsette forhold som gjør det umulig eller urimelig tyngende å fortsette (for eksempel alvorlig sykdom eller ulykker), må du informere oss skriftlig i løpet av 14 dager etter påbegynt fravær, og levere en legeerklæring som bekrefter situasjonen. Du vil da kun bli belastet for undervisningen du allerede har blitt tilbudt.

5.   Lånekassen

KublaKan Utdanning er godkjent av Lånekassen. Du må bestille fag hos KublaKan Utdanning før du kvalifiserer til å få støtte fra Lånekassen.

Når du har betalt det første avdraget på kursene dine, sender vi bekreftelse til Lånekassen.

Hvor mye støtte du kan søke om, beregnes ut fra årstimer som tilsvarer timetallet fagene har i offentlig skole.

For å få studielån hos Lånekassen, må du ifølge Lånekassens egne regler melde deg opp til kurs senest 15. august for høstsemesteret og 15. februar for vårsemestet.

Hvis du ikke følger opp avtalen med KublaKan Utdanning, enten ved ikke å betale skolepengene, eller ved ikke å jobbe med fagene, plikter vi å melde fra om dette til Lånekassen. Utbetalingene fra Lånekassen vil da opphøre. Merk at skolepengene til KublaKan Utdanning likevel må betales, selv om du skulle avbryte skolegangen og ikke lenger få penger fra Lånekassen.

6.   Opphavsrett

Undervisningsopplegget som tilbys av KublaKan Utdanning, altså forelesningsvideoer og annet materiale, er beskyttet av opphavsrett og kan ikke kopieres eller distribueres uten tillatelse fra skolen.

Undervisningsopplegget er for privat bruk – det kan kun brukes av deg personlig. Det er forbudt å dele passord med andre, selge undervisningsopplegget videre, eller på andre måter bruke det kommersielt. Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til undervisningsopplegget, f.eks ved hacking, å laste ned videoer, og å dele innhold på Internett.

7.   Personvern

Skolen vil samle inn og lagre personlig informasjon om deg, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og betalingsinformasjon, for å gi deg tilgang til tjenestene. Skolen vil beskytte din personlige informasjon i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

8.   Skolens plikter

KublaKan Utdanning har ansvar for innholdet i undervisningsopplegget og for at undervisningsopplegget fungerer slik det skal. KublaKan Utdanning er imidlertid ikke ansvarlig for feil ved internettforbindelsen, eller på enhetene du bruker. Hvis du oppdager feil i undervisningsopplegget, ber vi deg kontakte oss, slik at vi kan utbedre feilen. Oppstår det langvarige feil som hindrer deg i å bruke KublaKan Utdanning sitt undervisningsopplegget, kan du ha rett til refusjon.

9.   Dine plikter

Som elev ved KublaKan Utdanning er det ditt ansvar å sette deg inn i skolens avtalevilkår, og å overholde disse. Når du kjøper kurs eller fag, er du selv ansvarlig for å velge riktig kombinasjon av de fagene du trenger for å oppnå ønsket kompetanse.

Før du inngår avtale om kjøp av fag fra KublaKan Utdanning, er det ditt ansvar å forsikre deg om at du er kvalifisert til å få lån eller stipend fra Lånekassen, dersom du skal finansiere skolepengene med dette. Merk at avslag fra Lånekassen ikke gir deg fritak fra de ordinære oppsigelses- og avbruddsreglene.

Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til riktig eksamen, og for å kontrollere at eksamenene dine ikke faller på samme tidspunkt.

Dine fag
  • No products in the cart.
0