6. Arvestoff

Inne i hver eneste celle av kroppen din ligger det “en bok” som inneholder instruksjoner om hvordan cellen skal oppføre seg.

Denne boken kalles for arvestoff og består av DNA-tråder.

Vi skal denne uken bli bedre kjent med DNA og hvordan noen enkle tråder, bygget opp av vanlige molekyler, er grunnlaget for alt liv. Et stort fokus denne uken er hvordan DNA kan mutere, og på den måten gi endringer i instruksjonene. Mutasjoner legger grunnlaget for evolusjon som er neste ukes hovedtema.

tema - innhold
0% Fullført 0/2 steg
Dine fag
  • No products in the cart.
0