9. Bølger og stråling

Stråling er så mye mer enn solstråler. Stråling er transport av energi. Å transportere energi fra et sted til et annet kan gjøres på to måter. Enten ved hjelp av partikler, stoffer som veier noe, eller ved hjelp av elektromagnetiske bølger.

Bølger er så fasinerende tema at det er et helt eget kompetansemål i naturfag. Jeg har valgt ut syv bølgefenomener som jeg skal lære deg.

Den andre forelesningen handler mer generelt om stråling, men vi har et hovedfokus på den elektromagnetiske strålingen. Denne forelesningen legger grunnlaget for de to neste ukene som handler om ulike strålingstyper.

tema - innhold
0% Fullført 0/2 steg
Dine fag
  • No products in the cart.
0