Liste over kort sagt-videoer

Her er en liste med lenker til kort sagt-videoer på videolærboken. Hver video går gjennom det viktiste å kunne om hvert tema, på under 15 min. Synes du norskfaget er stort, og du ikke må ha 6, er det lurt å jobbe med disse videoene. Temaene er sortert etter hvilke emner som har pleid å komme oftest på muntlig eksamen i Oslo. 

NB! Du må ha kjøpt tilgang til, og være logget inn på videolæreboken for at lenkene skal fungere. 

Gruppe 1 [disse emnene kommer svært ofte, og må kunnes]

Gruppe 2 [Disse emnene kommer også ofte, men sjeldnere enn emnene i gruppe 1]

Gruppe 3 [Disse emnene har pleid å komme mye sjeldnere enn de andre. Vær imidlertid klar over at praksis kan endre seg nå som kompetansemålene har endret seg litt.

Eksempler på mulige spørsmål på muntlig eksamen

Eksempler på typiske oppgaveformuleringer som kan komme på muntlig eksamen.


Denne listen er ment å gi en idé om hvordan eksamensoppgaver på muntlig kan være formulert. Å svare på disse, for seg selv eller sammen med andre, er en god måte å trene til muntlig eksamen på.

Språkhistorie på 1900-talllet

 1. Presenter språkhistorien på 1900-tallet. Legg mest vekt på diskusjonen knyttet til samnorsk.
 2. Gi en oversikt over norsk språkhistorie fra ca. 1900 til 1966.
 3. Gi en oversikt over norsk språkhistorie fra 1966 til i dag.

Språkhistorie på 1800-tallet

 1. Gjør greie for (forklar grundig) språkhistorien på 1800-tallet i Norge.
 2. Grei ut om hvordan vi fikk to offisielle skriftspråk i Norge
 3. Grei ut om Ivar Aasens og Knut Knudsen sine prosjekter.
 4. Grei ut om språkdebatten på 1830-tallet

Generell språkhistorie

 1. a. Grei ut om hvordan bokmålet har utviklet seg fra dansk på starten av 1800-tallet, og frem til dagens bokmål på 2000-tallet.

Modernisme

 1. Forklar hva modernisme er, og gi en oversikt over den modernistiske tradisjonen. Bruk eksempler fra tekster du har lest.
 2. Velg to tekster fra den modernistiske tradisjonen. Tolk tekstene og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng. Kommenter til slutt hvilket syn på menneske, natur og samfunn som kommer frem i dem. 
 3. Velg to dikt: Et modernistisk dikt og et tradisjonalistisk dikt (med fast rim og rytme). Tolk diktene, og sett dem inn i en kulturhistorisk kontekst. Kommenter både innhold og form i diktene.
 4. Gi en oversikt over den modernistiske tradisjonen fra ca. 1890 til 1945. Bruk tekster du har lest til å vise hva modernisme er for noe.
 5. Gi en oversikt over den modernistiske tradisjonen fra ca. 1945 til våre egne dager. Bruk tekster du har lest til å vise hva modernisme er for noe.

Dialekter og språkutvikling

 1. Forklar begrepene «geolekt», «sosiolekt» og «multietnolekt», og gi deretter en oversikt over noen av de viktigste målmerkene i norske dialekter, og hvor i landet man finner disse.
 2. Gjør rede for ulike talespråk som finnes i Norge i dag, og hvordan talespråk utvikler seg i våre dager. Gjør deretter rede for noen av de viktigste målmerkene i norske dialekter.

Realisme og naturalisme

 1. Hva var realismen og naturalismen på 1870- og 80-tallet? Forklar ved å bruke eksempler fra tekster du har lest.
 2. Velg en tekst fra realismen på 1870- eller -80-tallet. Tolk tekstene og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng. Kommenter til slutt hvilket syn på menneske, natur og samfunn som kommer frem i dem. 
 3. Hva var den kritiske realismen på 1870- og 80-tallet? Bruk tekster du har lest til å forklare
 4. Hva var naturalisme? Forklar og bruk eksempler fra tekster du har lest
 5. Ta utgangspunkt i én tekst du har lest fra 1870- eller 80-talllet som er enten realistisk eller naturalistisk. Gi en analyse, og forklar hva som gjør teksten realistisk eller naturalistisk. Sett teksten inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Norrøn litteratur

 1. Hva er norrøn litteratur? Gjør greie for de viktigste sidene ved norrøn litteratur. Bruk eksempler fra tekster du har lest.
 2. Hva kjennetegner en norrøn saga? Gjør greie for norrøn sagalitteratur, og bruk eksempler fra minst én saga du kjenner. Hva skiller norrøne sagaer fra moderne fortellinger?

Romantikken

 1. Hva var romantikken? Gjør rede for hva som ligger i begrepet romantikk, og bruk tekster du har lest til å forklare. Du kan selv velge om du inkluderer nasjonalromantikken i presentasjonen din.
 2. Velg enten én eller to tekster fra romantikken. Gi en analyse, og kommenter både form og innhold i teksten/tekstene. Vis også hva ved teksten eller tekstene som er typisk for

Nyrealismen

 1. Hva var nyrealismen? Forklar ved hjelp av tekster du har lest. Kommenter både form og innhold i tekstene du bruker.

Barokken

 1. Gi en presentasjon av barokken. Bruk en eller flere tekster du har lest.

Opplysningstid og klassisisme

 1. Hvordan kommer tanker og ideer fra opplysningstiden frem i tekster du har lest fra 1700- tallet?
 2. Hva kjennetegner litteratur fra 1700-tallet? Bruk tekster du har lest til å forklare.

Litteratur fra 1500-1800

 1. Gi en oversikt over de viktigste strømningene i norsk og/eller europeisk litteratur fra ca. 1500 til 1800. Bruk eksempler fra tekster du har lest.

Nasjonalromantikk

 1. Ta for deg én eller to tekster fra tiden mellom 1800 og 1870, som kan karakteriseres som nasjonalromantiske. Analyser tekstene, kommenter både form og innhold, og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng.
 2. Grei ut om nasjonalromantikken i Norge 1800-tallet. Bruk eksempler fra tekster du har lest, og kommenter hvordan disse tekstene fremstiller menneske, natur og samfunn.

  Norrønt og moderne norsk språk

  1. Gi en sammenligning av moderne norsk og det norrøne språket man brukte i Norge fra ca. 700-1350. Bruk fagbegreper når du sammenligner

  Samtidslitteratur – litteratur fra vår egen tid

  1. Velg et verk du har lest fra de siste 20 årene. Gi en analyse av denne teksten. Kommenter både form og innhold, og hvis det passer, kommenter hvordan verket sier noe om tiden vi lever i.

  Renessansen

  1. Hva var renessansen. Gjør rede for noen av de viktigste trekkene ved renessansen, og vis hvordan disse kommer frem i tekster du har lest. Vurder om tekstene du trekker frem fortsatt kan være relevante i dag.

  Samisk språk og kultur

  1. Gjør først rede for hvilke samiske språk som finnes, og hvilken plass disse har i Norge i dag. Si deretter noe om hva slags konsekvenser den norske språk- og fornorskingspolitikken på 1800- og 1900-tallet har hatt for samer i Norge.

  Svensk og dansk

  1. Gi en sammenligning av svensk og norsk, og av dansk og norsk. Bruk fagspråk når du sammenligner
   Dine fag
   • No products in the cart.
   0