Repetisjonsspørsmål til videoen
 1. Hvordan var kvinners juridiske stilling og samfunnsrolle i Norge rundt 1879, og hvordan kommer dette frem i Et dukkehjem? 
 2. Gjengi hva som er stykkets motiv (den ytre handlingen), på ca. 20 sekunder. 
 3. Trekk frem to temaer man kan si at Et dukkehjem tar opp, og forklar hvordan stykket tar opp disse temaene. 
 4. Hvordan påvirker borgerskapets «fasadekultur» personene i stykket, spesielt Torvald og Nora? 
 5. Hvor foregår stykket, og over hvor lang tid utspiller handlingen seg? 
 6. Forklar hvordan dette stykket kan sies å ha en ytre og en indre handling. 
 7. Hvordan utvikler Nora seg som person i løpet av dette stykket? 
 8. Hva vil det si at Torvald kan sees på som en «flat type»? Forklar ved hjelp av et eller flere eksempler fra stykket. 
 9. Hva slags funksjon kan sakfører Krogstad sies å ha i dette stykket? Hvorfor er han viktig? 
 10. Hva slags funksjon har fru Linde i dette stykket? Hvorfor er hun viktig for stykket? 
 11. Hvordan påvirker doktor Rank det som skjer i Et dukkehjem? 
 12. Hva slags rolle kan barnepiken i stykket sies å ha?
Dine fag
 • No products in the cart.
0