Ofte stilte spørsmål om Biologi 2

Hva lærer man om i biologi 2?

Biologi er læren om livet. I Kurste får du introlduksjon i følgende hovedtemaer. Samspill i naturen, biokjemi, genetikk og feltarbeid

Trenger jeg noen forkunnskaper før jeg begynner med biologi 2?

Biologi bygger på naturfag og biologi 1. Jeg har lagt ved noen videoer fra naturfag, kjemi og biologi 1, gratis, slik at du kan skaffe deg de grunnleggende ferdighetene som faget forutsetter

Er biologi vanskelig?

Det varierer fra person til person, og hvilken karakter man ønsker. Hvis du er litt nysgjerrig på verden rundt deg og du er villig til å jobbe litt, så er sjansene veldig gode for å få en god karakter i faget. Jeg lover å hjelpe deg hele veien og legge til rette for at du lykkes med å nå målene dine.

Trenger jeg bok?

Nei, du trenger ikke bok i biologi 1 når du tar faget på KublaKan Utdanning. Hvis du likevel vil kjøpe en, anbefaler jeg Bi1 fra Gyldendal. NB! Husk å kjøpe boka som er for den nye læreplanen, eller sagt på en annen måte: ikke kjøp en bok som er fra før 2021.

Må jeg ta labkurs?

En av eksamenene i biologi 2er muntlig-praktisk. Det betyr at du på eksamensdagen vil bli bedt om å gjennomføre et praktisk forsøk. Erfaringsmessig er disse forsøkene såpass enkle å gjennomføre at forsøket mest fungerer som en introduksjon, før man deretter begynner å snakke om teorien bak forsøket. Det korte svaret er slik sett nei. Du ikke å ta labkurs, men, jeg vil likevel anbefale deg å sette deg inn i ulike forsøk man kan bli bedt om å gjøre. Her er en lenke som viser hvilke forsøk som er relevante i Trøndelag fylke, som et eksempel. Eksamensforberedelser – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Hvilke forsøk som i praksis er de mest relevante å lære seg varierer fra fylke til fylke, og noen ganger også fra kommune til kommune. Her er det lurt å ta kontakt med ditt lokale privatistkontor for mer informasjon.

Flere spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg, så svarer jeg så raskt jeg kan!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dine fag
  • No products in the cart.
0