Fagets oppbygning

Norsk er et stort fag, men enkelt sagt kan faget kokes ned til 6 ting vi skal kunne:

 1. Grunnferdigheter
  • Virkemidler, retorikk, tolke noveller og dikt, skrive tekster, og nynorsk som sidemål. Dette er grunnferdigheter man trenger i faget, og det er viktig å jobbe skikkelig godt med dette.
 2. Norrøn litteratur
  • Du skal lese tekster fra 1200-tallet, og du skal kunne sammenligne dem med tekster fra vår egen tid.
 3. Litteratur fra 1500-1850
  • Du skal lese tekster fra renessansen på 1500-tallet, barokken på 1600-tallet, klassisismen og opplysningstiden på 1700-tallet, og romantikk og nasjonalromantikk i 1800-tallets første halvdel. De tekstene du leser skal du kunne sette i sammenheng med tiden de ble skrevet i, og du skal reflektere (tenke grundig) over om disse tekstene er relevante i dag.
 4. Kulturmøter og samers språklige rettigheter
  • Du skal kunne lese tekster som tar opp problematikk som oppstår når ulike kulturer møtes. Du skal også kunne noe om samenes språklige rettigheter i Norge i dag, og om fornorskningspolitikken som ble ført mot samene på 18- og 1900-tallet.
 5. Den realistiske og den modernistiske tradisjonen.
  • Du skal lese tekster fra 1850 til i dag, fra ulike epoker: realisme og naturalisme og nyrealisme på starten av 1900-tallet. Du skal lese forskjellige modernistiske tekster, og også tekster fra vår egen tid.
 6. Språkhistorie, talespråk og språkendring.
  • Du skal kunne forklare hvordan det norske språket har utviklet seg de siste 200 årene. I tillegg skal du kunne snakke om ulike talespråk i Norge i dag, om hvordan det norske språket utvikler seg, og om sammenhengen mellom språk, kultur og identitet. En siste ting du skal kunne er å sammenligne norsk med norrønt, svensk og dansk, og si noe om hvordan norsk skiller seg fra andre språk i verden.

Lærebøker og tekster

Som lærebok i faget bruker vi videolæreboken til KublaKan, som består av både tekster og mer enn 50 timer med video (dette er ikke noe du trenger å se, men ressurser som kan være nyttige).

Du finner stoffet på www.kublakan.no, og av og til lenker jeg også til ting fra videolæreboken inne i selve kurset vårt.

 

Alt annet dere trenger, for eksempel tekster vi skal jobbe med, vil dere få utdelt av meg i løpet av kurset. Hvis vi har om norrøn litteratur, vil du for eksempel finne både et teksthefte med norrøne tekster å lese, inne på selve kurssiden. Vi har også studiehefter til de ulike emnene innen språk og litteratur. Disse kan lastes ned og tas med på eksamen, men hvis du ser videoforelesningene i dette kurset hver uke, trenger du ikke å lese studiehefter i tillegg. De er et tilbud til de som liker å lese.

Dine fag
 • No products in the cart.
0