Hva er live-timeplanen?

Live-timeplanen viser når det er live-undervisning på nett i løpet av en vanlig uke.

Merk at live-undervisningen bare er en del av den totale undervisningen du får hver uke. I tillegg kommer videoforelesninger og andre ting du jobber med hver uke. For at studiehverdagen skal bli mest mulig fleksibel og passe med livssituasjonen til flest mulig, er en stor del av selve undervisningen ting du kan gjøre på egen hånd.

Høsten 2023 blir første live-økt mandag 14. august

Hva gjør vi i live-øktene?

I live-øktene går vi igjennom hva vi har lært sammen, med fullt fokus på hva vi skal gjøre på eksamen. Disse øktene blir som å være i et slags klasserom på nett, der du og andre elever kan kommunisere med læreren i «real time», snakke om eksamen, sette opp forslag til ulike disposisjoner, se på løsninger av eksamensoppgaver sammen, og så videre. Hva vi gjør i disse live-øktene vil kunne variere fra uke til uke og fra emne til emne, men aktivitetene vil alltid være 100% rettet mot hvordan man skal få best mulig karakter på eksamen.

Hvor ofte skal jeg møte til live-undervisning?

Vi har satt opp to tidspunkter for live-undervisning i hvert fag pr. uke, men det er bare meningen at du skal møte i én av disse øktene. Velg det tidspunket som passer best for deg. Grunnen til at vi setter opp to tidspunkter pr. uke i hvert fag er at så mange som mulig skal få mulighet til å delta, siden mange studerer ved siden av jobb, og en del jobber skift og lignende.

Hva hvis ingen av tidspunktene for live-undervisning passer for meg?

Vi tar opp en av live-øktene hver uke, og legger dette opptaket ut, slik at du kan se alt sammen i etterkant hvis du må være borte fra live-undervisningen.

Må jeg ha på kamera og delta aktivt i live-øktene?

Nei, det velger du selv. Erfaringsmessig pleier elever som er aktive og tar ordet å gjøre det godt på eksamen til slutt, men folk er forskjellige. Noen er utadvendte og snakker mye, mens andre liker best å holde seg i bakgrunnen. Det viktige er at du finner en måte å studere på som passer for deg.

Kan jeg få hjelp av læreren min på nett utenom live-undervisningen?

Ja, det kan du. Læreren vil jevnlig sette opp tidspunkter der elever som vil ha veiledning kan møte læreren sin på nett, én og én. Utenom disse tidspunktene vil man selvsagt også alltid kunne få svar på ting man lurer på, på mail. Vi er veldig opptatt av at elevene våre skal få hjelp med alt de lurer på, så raskt som mulig!

Dine fag
  • No products in the cart.
0