Muntlig-praktisk eksamen

Eksamen i kjemi 2 har en muntlig-praktisk del for alle privatister. Det betyr at du skal gjennomføre et praktisk forsøk på eksamensdagen. Dette er mye lettere hvis man har sett forsøket bli gjennomført i praksis på forhånd. Labkurset er laget for å hjelpe deg med å prestere bedre på eksamen.

I kurset får du:

  • 19 eksamensrelevante forsøk på video!
  • Labhefte som beskriver hvert forsøk
  • Typiske eksamensspørsmål til forsøkene

Man vet aldri hvilket forsøk man trekker på eksamen, men med dette labkurset får du en oversiktlig og detaljert gjennomgang av hele pensum.

Kjøp kurset når du vil. Tilgangen varer ut semesteret.

Forsøk vi går gjennom i labkurset

Øvelse 1 – Forsøksplanlegging og risikoanalyse

Øvelse 2 – Likevekter

Øvelse 3 – Vurdere entalpi, entropi og spontanitet

Øvelse 4 – Felling

Øvelse 5 – Bestemme Ksp ved titrering

Øvelse 6 – Galvanisk element

Øvelse 7 – Elektrolyse

Øvelse 8 – Spenningsrekka

Øvelse 9 – Korrosjon

Øvelse 10 – Buffere

Øvelse 11 – Syntese av organiske stoffer

Øvelse 12 – Kromatografi

Øvelse 13 – Katalyserte reaksjoner

Øvelse 14 – Bestemmelse av ulike typer plast

Øvelse 15 – Rense avløpsvann med felling og filtrering

Øvelse 16 – Påvisning av nøringsstoffer

Øvelse 17 – Isolere DNA

Øvelse 18 – Ekstrasjon

Øvelse 19 – Påvisning av funksjonelle grupper til organiske forbindelser

Eksempel på forsøk

Hva våre elever sier om labkurs på KublaKan Utdanning

Dine fag
  • No products in the cart.
0