Muntlig-praktisk eksamen

Eksamen i kjemi 1 er muntlig-praktisk. Det betyr at du skal gjennomføre et praktisk forsøk på eksamensdagen. Dette er mye lettere hvis man har sett forsøket bli gjennomført i praksis på forhånd. Labkurset er laget for å hjelpe deg med å prestere bedre på eksamen.

I kurset får du:

  • 31 eksamensrelevante forsøk på video!
  • Labhefte som beskriver hvert forsøk
  • Typiske eksamensspørsmål til forsøkene

Man vet aldri hvilket forsøk man trekker på eksamen, men med dette labkurset får du en oversiktlig og detaljert gjennomgang av hele pensum.

Kjøp kurset når du vil. Tilgangen varer ut semesteret.

Forsøk vi går gjennom i labkurset

Øvelse 1 – Sikkerhet på lab

Øvelse 2 – Coulombs lov og stoffers reaktivitet

Øvelse 3 – Flammeprøve

Øvelse 4 – Likt løser likt

Øvelse 5 – Smeltepunkt salter

Øvelse 6 – Flyktighet og løselighet for organiske stoffer

Øvelse 7 – Elektrisk ledningsevne

Øvelse 8 – Løselighet og temperatur

Øvelse 9 – Bestemme krystallvann i salt

Øvelse 10 – Molare løsninger

Øvelse 11 – Fortynne løsninger

Øvelse 12 – Oppvarming av hornsalt

Øvelse 13 – Fellingsreaksjoner

Øvelse 14 – Forbrenning av metaller

Øvelse 15 – Kalorimeter (Løsningsentalpi)

Øvelse 16 – Entalpi syrer og baser

Øvelse 17 – Reaksjonsfart

Øvelse 18 – Likevekter

Øvelse 19 – Måle pH (protolyse av salter og gasser)

Øvelse 20 – Syre-base-titrering

Øvelse 21 – Redokstitrering

Øvelse 22 – Komplekstitrering

Øvelse 23 – Fellingstitrering

Øvelse 24 – Kolorimetri

Øvelse 25 – Molekylbyggesett

Øvelse 26 – Oksidasjon av organiske stoffer

Øvelse 27 – Syntese av ester

Øvelse 28 – Produksjon av hydrogengass

Øvelse 29 – Sublimering

Øvelse 30 – Avbøyning av vannstråler

Øvelse 31 – Egg uten skall

Smakebiter fra labkurset

Hva våre elever sier om labkurs på KublaKan Utdanning

Dine fag
  • No products in the cart.
0