2. Entalpi, entropi og spontanitet

Universet søker stabilitet. For oss kjemikere betyr det at alle atomer ønsker så lite energi som mulig. Alle reaksjoner som gir produktene mindre energi enn reaktantene vil skje spontant av seg selv. Men, med den erkjennelsen kommer noen interessante observasjoner.

Eksoterme reaksjoner gir fra seg energi. Hvorfor er det sånn at ikke alle eksoterme reaksjoner er spontane?
Og, ikke minst hvorfor er det sånn at noen endoterme reaksjoner er spontane! Det er jo kjemperart. For produktene i endoterme reaksjoner tar til seg energi. Det bryter jo med universets grunnprinsipp – så lite energi som mulig.

Det kan bare bety en ting. Det må være noe mer enn bare entalpi som spiller inn på stoffers totale energi. Og det er det – entropi!

tema - innhold
0% Fullført 0/2 steg
Dine fag
  • No products in the cart.
0