Ofte stilte spørsmål om Kjemi 1

Hva lærer man om i Kjemi 1?

Kjemi 1 gir en introduksjon til hvordan den fysiske verden rundt oss er bygget opp, og hva som styrer kjemiske reaksjoner. Faget sitt hovedfokus ligger på sterke og svake kjemiske bindinger, og på hvordan disse bindingene er med å på å gi ulike stoffer ulike egenskaper. Videre får man i faget også en innføring i ulike reaksjonstyper og kjemiske analysemetoder.

Trenger jeg noen forkunnskaper før jeg begynner med kjemi 1?

I utgangspunktet trenger man ingen forkunnskaper for å ta Kjemi 1, men faget bygger på naturfag, så er det en fordel å ha naturfag friskt i minne når man skal starte. Siden vi vet at ikke alle elever har dette, har vi gjort en del kjemi-relevante videoer i naturfag gratis tilgjengelig for elever som tar kjemi hos oss. Som elev hos oss kan du altså lese deg opp på grunnleggende fagstoff selv, før du tar fatt på selve kjemi-kurset.

Er det mye matematikk i kjemi 1, og hva slags matte er det man trenger?

Ja, det er mye matte i kjemi 1. En stor del av kjemi 1-faget handler om å utforske og gjøre beregninger av kjemiske reaksjoner, og da har man bruk for matematikk. Man trenger imidlertid ikke kunnskaper tilsvarende S-, T- eller R-matte for å ta Kjemi 1. Matematikken begrenser seg stort sett til temaer man lærer om i P-matte. For at det skal bli enklere å mestre faget, får man løsningsforslag til alle matteoppgaver som en del av kurset. På den måten får du ikke bare se fasit til oppgavene løser, men også en gjennomgang av hvordan man går frem steg for steg, for å finne riktig svar.

Er kjemi 1 vanskelig?

Det varierer fra person til person, og hvilken karakter man ønsker. Erfaringen min etter 11 års arbeid med å undervise privatister i dette faget, er at elever som er villige til å gjøre lekser og arbeide med stoffet gjør det svært godt på eksamen. Snittet på de som gjennomfører kurs pleier å være høyt. Jeg lover å gjøre alt jeg kan for å hjelpe deg hele veien og legge til rette for at du lykkes med å nå målene dine.

Hva får jeg hvis jeg kjøper kjemi 1-kurset på KublaKan?

I tillegg til videoforelesninger av hele pensum får du:

1) Liveundervisning etter hvert tema er gjennomgått, hvor vi sammen går igjennom den viktigste teorien og oppgavene fra hver forelesning. Jeg kommer også til å snakke om hvordan man kan forvente at eksamen vil være, avhengig av hva slags temaer man trekker. Du kan se undervisningen i opptak

2) Ressurshefte til hvert tema som oppsummerer det viktigste fra hver forelesning.

3) Oppgaver tilknyttet hver forelesning.

4) To semesteroppgaver med løsningsforslag. En i uke 6 og en i uke 12. Tenk på det som en slags mini tentamen, full av eksamensrelevante spørsmål.

5) Tilbud om digital testeksamen, muligheten til å sende meg spørsmål og å levere oppgaver helt frem til du er ferdig med eksamen.

Trenger jeg bok?

Jeg baserer forelesningene mine på boken Kjemien Stemmer 1 (2021) fra Cappelen Damm, men du trenger ikke grunnboka til Kjemien Stemmer 1 for å forstå teorien vi går igjennom i videoene. Studieboka, derimot, er fin å ha, for den er full av oppgaver. Jeg har laget en oversikt over hvilke oppgaver som er relevante. I tillegg har jeg laget løsningsforslag til alle matteoppgaver, slik at du kan se steg for steg hvordan man kommer frem til riktig svar.

Det er også en fordel å skaffe seg en kjemitabell. Jeg anbefaler Gyldendals Tabeller og formler i Kjemi. Jeg kommer til å legge ut et likende formelhefte gratis, men Gyldendals kjemitabell inneholder enda litt mer informasjon, og koster i skrivende stund rundt 90 kroner.

Må jeg ta labkurs?

Eksamen i Kjemi 1 er muntlig-praktisk. Det betyr at du på eksamensdagen vil bli bedt om å gjennomføre et praktisk forsøk. Erfaringsmessig er disse forsøkene relativt enkle å gjennomføre, og forsøket ender ofte opp med i praksis å fungere som en introduksjon, før eksamen fortsetter med at man snakker om teorien bak forsøket man har gjort. Det korte svaret er slik sett nei. Du ikke å ta labkurs, men, jeg vil likevel anbefale deg å sette deg inn i ulike forsøk man kan bli bedt om å gjøre. Her er en lenke som viser hvilke forsøk som er relevante i Trøndelag fylke, som et eksempel. Eksamensforberedelser – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Hvilke forsøk som i praksis er de mest relevante å lære seg varierer fra fylke til fylke, og noen ganger også fra kommune til kommune. Det er lurt å ta kontakt med ditt lokale privatistkontor for å få mer informasjon om hva som er praksis der du skal ta eksamen.

Jeg har laget et labkurs med 31 ulike øvelser som dekker de mest vanlige forsøkene. Du finner labkurset her – https://kublakanutdanning.no/velkommen-til-labkurs/

Flere spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg, så svarer jeg så raskt jeg kan!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dine fag
  • No products in the cart.
0