Ofte stilte spørsmål om Kjemi 2

Hva lærer man om i Kjemi 2?

Kjemi 2 bygger videre på Kjemi 1. Fagets hovedfokus er redokskjemi, organiske reaksjonstyper, mekansimer, analyse og likevektsreaksjoner. 

Trenger jeg noen forkunnskaper før jeg begynner med kjemi 2?

Ja. Det er en forutsetning at du har tatt Kjemi 1 før. Om du synes Kjemi 1 var vanskelig anbefales det å ikke ta Kjemi 2.

Kan jeg ta Kjemi 1 og Kjemi 2 samtidig?

Det er alltid noen som velger å ta begge fagene samtidig. Det er mulig å gjennomføre begge fagene på et semester uten forkunnskaper. Men, jeg fraråder det sterkt. Jeg vet bare om en håndfull elever som har gjort dette og lykkes. De fleste velger å utsette en av eksamene. 

Er det mye matematikk i kjemi 2, og hva slags matte er det man trenger?

Ja, det er mye matte i kjemi 2. En stor del av kjemi 2-faget handler om å utforske og gjøre beregninger av kjemiske reaksjoner, og da har man bruk for matematikk. Man trenger imidlertid ikke kunnskaper tilsvarende S-, T- eller R-matte for å ta Kjemi 2. Matematikken begrenser seg stort sett til temaer man lærer om i P-matte. Vi kommer til å bruke CAS for å løse de vanskeligste oppgavene. For at det skal bli enklere å mestre faget, får man løsningsforslag til alle matteoppgaver som en del av kurset. På den måten får du ikke bare se fasit til oppgavene løser, men også en gjennomgang av hvordan man går frem steg for steg, for å finne riktig svar.

Er kjemi 2 vanskelig?

Det korte svaret: Ja
Det litt lengre svaret: Det varierer fra person til person, og hvilken karakter man ønsker. Erfaringen min etter 11 års arbeid med å undervise privatister i dette faget, er at elever som er villige til å gjøre lekser og arbeide med stoffet gjør det svært godt på eksamen. Snittet på de som gjennomfører kurs pleier å være høyt. Jeg lover å gjøre alt jeg kan for å hjelpe deg hele veien og legge til rette for at du lykkes med å nå målene dine.

Trenger jeg bok?

Jeg baserer forelesningene mine på boken Kjemien Stemmer 2 (2022) fra Cappelen Damm, men du trenger ikke grunnboka til Kjemien Stemmer 2 for å forstå teorien vi går igjennom i videoene. Studieboka, derimot, er fin å ha, for den er full av oppgaver. Jeg har laget en oversikt over hvilke oppgaver som er relevante. I tillegg har jeg laget løsningsforslag til alle matteoppgaver, slik at du kan se steg for steg hvordan man kommer frem til riktig svar.

Det er også en fordel å skaffe seg en kjemitabell. Jeg anbefaler Gyldendals Tabeller og formler i Kjemi. Jeg kommer til å legge ut et likende formelhefte gratis, men Gyldendals kjemitabell inneholder enda litt mer informasjon, og koster i skrivende stund rundt 90 kroner.

Må jeg ta labkurs?

En av eksamene i Kjemi 2 er muntlig-praktisk. Det betyr at du på eksamensdagen vil bli bedt om å gjennomføre et praktisk forsøk. Erfaringsmessig er disse forsøkene relativt enkle å gjennomføre, og forsøket ender ofte opp med i praksis å fungere som en introduksjon, før eksamen fortsetter med at man snakker om teorien bak forsøket man har gjort. Det korte svaret er slik sett nei. Du ikke å ta labkurs, men, jeg vil likevel anbefale deg å sette deg inn i ulike forsøk man kan bli bedt om å gjøre. Her er en lenke som viser hvilke forsøk som er relevante i Trøndelag fylke, som et eksempel. Eksamensforberedelser – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Hvilke forsøk som i praksis er de mest relevante å lære seg varierer fra fylke til fylke, og noen ganger også fra kommune til kommune. Det er lurt å ta kontakt med ditt lokale privatistkontor for å få mer informasjon om hva som er praksis der du skal ta eksamen.

Flere spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg, så svarer jeg så raskt jeg kan!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dine fag
  • No products in the cart.
0