Ofte stilte spørsmål om naturfag

Hva lærer man om i naturfag?

Naturfag er introduksjonsfaget til kjemi, fysikk og biologi. I Naturfag får du en innføring i begreper og temaer som er viktige i de tre mer spesialiserte realfagene. Naturfag har fire hovedelementer: 1) Kjemiske bindinger, 2) stråling, 3) evolusjon og 4) vitenskapelige metode

Tar du Naturfag Påbygg er det bare temaene Stråling og Evolusjon som er pensum

Trenger jeg noen forkunnskaper før jeg begynner med naturfag?

Nei, naturfag er et introduksjonsfag, så du trenger ingen forkunnskaper.

Er det mye matematikk i naturfag?

Nei, det er veldig lite matematikk i naturfag. Litt spøkefullt kan man si at det holder å kunne telle til 8 fordi vi skal lære om oktettregelen.
For påbyggselever er det ikke noe matematikk.

Er naturfag vanskelig?

Det varierer fra person til person, og hvilken karakter man ønsker. Hvis du er litt nysgjerrig på verden rundt deg og du er villig til å jobbe litt, så er sjansene veldig gode for å få en god karakter i faget. Jeg lover å hjelpe deg hele veien og legge til rette for at du lykkes med å nå målene dine.

Hva får jeg hvis jeg kjøper naturfagskurset på KublaKan

I tillegg til videoforelesninger av hele pensum får du:

1) Liveundervisning etter hvert tema er gjennomgått, hvor vi sammen går igjennom den viktigste teorien og oppgavene fra hver forelesning. Jeg kommer også til å snakke om hvordan man kan forvente at eksamen vil være, avhengig av hva slags temaer man trekker. Du kan se undervisningen i opptak

2) Eksamensrettede ressurshefter til hvert tema, som oppsummerer det viktigste fra hver forelesning.

3) Oppgaver tilknyttet hver forelesning.

4) Tilbud om digital testeksamen, muligheten til å sende meg spørsmål og å levere oppgaver helt frem til du er ferdig med eksamen.

Trenger jeg bok?

Nei, du trenger ikke bok i naturfag når du tar faget på KublaKan Utdanning. Hvis du likevel vil kjøpe en, anbefaler jeg Senit fra Gyldendal. NB! Husk å kjøpe boka som er for den nye læreplanen, eller sagt på en annen måte: ikke kjøp en bok som er fra før 2020.

Må jeg ta labkurs?

Eksamen i naturfag er muntlig-praktisk. Det betyr at du på eksamensdagen vil bli bedt om å gjennomføre et praktisk forsøk. Erfaringsmessig er disse forsøkene såpass enkle å gjennomføre at forsøket mest fungerer som en introduksjon, før man deretter begynner å snakke om teorien bak forsøket. Det korte svaret er slik sett nei. Du ikke å ta labkurs, men, jeg vil likevel anbefale deg å sette deg inn i ulike forsøk man kan bli bedt om å gjøre. Her er en lenke som viser hvilke forsøk som er relevante i Trøndelag fylke, som et eksempel. Eksamensforberedelser – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Hvilke forsøk som i praksis er de mest relevante å lære seg varierer fra fylke til fylke, og noen ganger også fra kommune til kommune. Her er det lurt å ta kontakt med ditt lokale privatistkontor for mer informasjon.

På KublaKan Utdanning tilbyr vi et labkurs på nett med 28 ulike øvelser som dekker de mest vanlige forsøkene, til en mye lavere pris enn hva labkurs vanligvis koster. Du finner labkurset her – https:/kublakanutdanning.no/velkommen-til-labkurs-naturfag/

Flere spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg, så svarer jeg så raskt jeg kan!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dine fag
  • No products in the cart.
0