En guide til muntlig-praktisk eksamen for privatister

Skal du ha eksamen i naturfag, kjemi, fysikk, geofag eller biologi? Her er en guide til hvordan eksamen fungerer, og hva du bør gjøre for å være godt forberedt.

Eksamensgjennomføring

1. Møt opp til riktig sted til riktig tid. Husk legitimasjon med bilde – pass eller bankkort.

2. Du er sannnsynligvis én av flere kandidater som skal eksamineres denne dagen. Forbered deg på at det kan bli litt venting i eksamenslokalet. Det er tilfeldig hvilken rekkefølge du blir tatt inn.

3. Når det er din tur trekker du en oppgave. Oppgavene ligger på et bord i en tilfeldig rekkefølge.

4. Les igjennom oppgaven du har trukket. Spør eksaminator og sensor om du har spørsmål om oppgaven .

5. Hvordan eksamensoppgaven ser ut varierer fra skole til skole, men felles for alle er at du får spørsmål/temaer tilknyttet kompetansemålene i læreplanen.

6. Du blir deretter vist inn på et forberedelsesrom, her vil du sitte i minimum 30 minutter. Alle hjelpemidler, unntatt å snakke, er tillatt. På forberedelsesrommet er det ark som du kan skrive notater på og bruke som støtte under eksamensgjennomføringen.

7. Sensor kommer og henter deg når det er din tur. Du blir vist tilbake til rommet du trakk oppgaven på.

8. Eksaminasjonen begynner. Det vanligste er å begynne å snakke om teori, før man avslutter med et pratisk forsøk.

Hva kan du bli spurt om på eksamen i muntlig-praktiske fag?

Spørsmålet de fleste stiller seg, er: “Hva blir jeg spurt på eksamen?”

Svaret på det er overraskende enkelt: Du får spørsmål om temaer som står i læreplanen.

Fordelen med dette er at du kan forberede deg veldig godt før eksamen ved å gjøre deg godt kjent med læreplanen.

Her er noen tips til hvordan du kan øke sjansene dine for å lykkes på eksamen.

Tips til eksamensforberedelsene 

1. Finn læreplanen i faget du skal ha på Utdanningsdirektoratets sider

2. Lag en liste over alle temaer som står nevnt i læreplanen

3. Lag disposisjoner til alle temaene før eksamen.

4. Ta med alle disposisjonene på eksamen. Etter at du har trukket oppgave og har fått vite hvilket tema du skal snakke om kan du bruke forberedelsestiden på å pugge de ferdige disposisjonene dine, og ikke på å lage det fra scratch.

 

Hvordan lage en god eksamensdispoisjon

Din jobb på eksamen er å overbevise sensor om at du har kompetanse i faget. Dette gjør du best ved å ha noen faste punkter du går igjennom. Slike punkter gir besvarelsen din struktur og gjør det lett for sensor å følge argumentene dine, slik at du får vist høy måloppnåelse.

 

En disposisjon burde alltid inneholde

1. Definisjon av begrep/tema – dette for å avgrense og vise sensor at du har forstått hva du skal snakke om

2. Eksempler – dette for å vise sensor at du kan knytte teori med praksis

3. Figurer  – Det sies at “et bilde sier mer enn 1000 ord” og i realfagene er det mange temaer der figurer er gode hjelpemidler for å vise at man har forstått temaet

Merk: Avhengig av fag og tema er det ikke alltid like lett å tegne en figur – særlig innen fag som kjemi og fysikk, men kan du heller skrive opp reaksjonslikninger eller matematiske formler.

På videoen ser du eksempler på disposisjoner for et tema i naturfag og et i kjemi 1

Disposisjon – naturfag

Disposisjon – kjemi 1

Praktiske forsøk på eksamen

Eksamen i naturfag er muntlig-praktisk, noe som betyr at du på eksamen må gjennomføre et praktisk forsøk. Hvilket forsøk det er, og hvor mye sensorene vektlegger det, varierer veldig fra kommune til kommune.

Erfaringsmessig er den praktiske delen av eksamen ofte ganske enkel å gjennomføre, men det er likevel en stor fordel å ha sett forsøket bli gjennomført i praksis! Det sensorene er interessert i, er hvordan du knytter forsøket opp mot relevant teori.

Et godt tips er å finne videoer på nettet som viser hvordan forsøkene gjennomføres. Det er også mulig å kjøpe fysiske labkurs fra privatistskoler i de store byene. Da møter man opp en lørdag eller søndag før eksamen og går igjennom de vanligste forsøkene sammen.

På siden ser du eksempler på forsøk fra KublaKans labkurs i naturfag og kjemi 1

Dine fag
  • No products in the cart.
0