Å løse en kortsvarsoppgave på norsk skriftlig eksamen

I denne videoserien går vi gjennom kortsvarsoppgaven fra høsten 2023, norsk skriftlig hovedmål. Oppgaven er en retorisk analyse, der man skal gjøre rede for den retoriske situasjonen og vurdere samspillet mellom tekst og bildet i en sammensatt tekst. Vi leser først oppgaveteksten nøye, analyserer tekstvedlegget, setter opp en disposisjon og skriver til slutt hele oppgaven fra begynnelse til slutt.

Å løse en kortsvarsoppgave på norsk skriftlig eksamen

I denne videoserien går vi gjennom kortsvarsoppgaven fra høsten 2023, norsk skriftlig hovedmål. Oppgaven er en retorisk analyse, der man skal gjøre rede for den retoriske situasjonen og vurdere samspillet mellom tekst og bildet i en sammensatt tekst.

Del 1: Oppgaveteksten

Vi studerer selve oppgaveteksten, og ser på hvordan eksamensoppgaver ser ut med den nye læreplanen.

Del 2: Analysere tekstvedlegget

I denne episoden analyserer vi selve tekstvedlegget til oppgaven – en reklame fra togselskapet Vy.

Del 3: Sette opp disposisjon

Det er viktig å sette opp en rask disposisjon før man begynnner å skrive! I denne episoden ser vi på hvordan det kan gjøres.

Del 2: Skrive oppgaven

I siste episode skriver vi hele oppgaven, fra begynnnelse til slutt. Utfordringen er å holde seg mellom 250 og 300 ord, og ikke skrive for langt!

Del 1: Oppgaveteksten

Vi studerer selve oppgaveteksten, og ser på hvordan eksamensoppgaver ser ut med den nye læreplanen.

Del 2: Analysere tekstvedlegget

I denne episoden analyserer vi selve tekstvedlegget til oppgaven – en reklame fra togselskapet Vy.

Del 3: Sette opp disposisjon

Det er viktig å sette opp en rask disposisjon før man begynnner å skrive! I denne episoden ser vi på hvordan det kan gjøres.

Del 4: Skrive oppgaven

I siste episode skriver vi hele oppgaven, fra begynnnelse til slutt. Utfordringen er å holde seg mellom 250 og 300 ord, og ikke skrive for langt!

5,73 i snitt i norsk muntlig!

 

Eksamensperioden våren 2024 er i gang, og de 15 første elevene hos KublaKan utdanning som har tatt eksamen i norsk muntlig som privatister har så langt fått 11 seksere, fire femmere, og 5,73 i snitt. Ingen som har møtt har fått lavere enn 5 så langt i år. To elever på VGS har også brukt oss ved siden av studiene sine, og begge har sikret 6 i standpunkt denne våren.

Kjenner du noen som trenger hjelp med å ta norsk som privatist til året, enten de må ha toppkarakterer eller trenger hjelp til å få en best mulig karakter på en enklest mulig måte? Fortell dem gjerne om oss! Vi har også undervisning på samme nivå i matematikk 1P og 2P, og naturfag, kjemi 1 og 2, og biologi.

Les om våre elevers erfaringer her

Dine fag
  • No products in the cart.
0