2.1 Kretsløp

   Oppgaver til forelesningen

 1. Gjør rede for karbonets kretsløp. Begynn og avslutt med et sukkermolekyl i kroppen din.
 2. Gjør rede for nitrogenets kretsløp. Begynn og avslutt med et protein i kroppen din.
 3. Gjør rede for fosforets kretsløp. Begynn og avslutt med et nukleotid i kroppen din.
 4. Hvorfor sier vi at energistrømmen på jorda er et åpent system
 5. Hva er trofisk effektivitet? Tegn en energipyramide med fire nivåer og navnsett alle delene.
 6. Hvorfor er den trofiske effektiviteten generelt lav?
 7. Hvorfor har grunne marine økosystemer høyere trofisk effektivitet enn andre økosystemer?
 8. Hvaler har mindre miljøgifter akkumulert i kroppen enn isbjørn. Hvorfor?
 9. Forklar hvordan populasjonsstørrelse er styrt med topp-ned modellen
 10. Forklar hvordan populasjonsstørrelse er styrt med bunn-opp modellen
 11. I et næringsnett. Hvem er nøkkelarten?
 12. I et næringsnett. Hva er en generalist, og hva er en spesialist?
 13. Hvilken rolle spiller detrivorene i et næringsnett?
 14. Hva menes med kunstgjødsel?

Har du spørsmål, eller vil du møtes på Zoom for en prat?
Ikke noe problem, bare send meg en mail.

ola@kublakan.no

Dine fag
 • No products in the cart.
0