7.1 Genregulering

   Oppgaver til forelesningen

  1. Hva er genregulering, og hva er konsekvensene av genregulering?
  2. Hva menes med heterokromatin og eukromatin?
  3. Hva er forskjellen på «promotor» og «enhancer»
  4. I kroppen har vi ca. 25.000 gener og omtrent 250.000 ulike proteiner. Hvordan er det mulig?
  5. Hvordan kan translasjon reguleres?
  6. Bruk internett: For å måle insulinkonsentrasjonen til en person, måler vi ofte C-peptid-konsentrasjonen. Hvorfor kan vi måle insulinmengde via c-peptid? Hvilket nivå av genregulering er dette et eksempel på?
  7. Hvis du var en celle, som alltid forsøker spare på energi, hvilket nivå ville du gjort genregulering på?

Har du spørsmål, eller vil du møtes på Zoom for en prat?
Ikke noe problem, bare send meg en mail.

ola@kublakan.no

Dine fag
  • No products in the cart.
0