I naturfagskurset på KublaKan Utdanning får du hele pensum forklart i forelesningsvideoer du kan se akkurat når det passer deg. I kurset fokuserer vi 100% på eksamen, og på hva du må kunne for å få den karakteren du trenger.

Send meg mail ola@kublakan.no, hvis du har spørsmål om naturfagskurset. Vi sees!

 

Din lærer i naturfag

Hei! Jeg heter Ola Hafslund Vea. Jeg har 11 års erfaring som privatistlærer, og jeg har fulgt over tusen elever frem mot eksamen. Jeg er også mannen bak Lektor Hafslund-siden, som har vært brukt av studenter over hele Norge de siste årene. Jeg ser frem til å jobbe sammen med deg for at du skal nå målet ditt på eksamen.

Noen eksempler på forelesningene fra kurset. Live-undervisning kommer i tillegg.

Innføring i kjemi - 43 min.

De viktigste kjemiske begrepene du må kjenne.

Bølgefenomener - 36 min.

Om ulike slags bølger

Disposisjon, eksamen - 13 min.

Oppgave om bioteknologi

Kort om faget

Fagkode: NAT 1007

Studiebelastning: 140 årstimer (33% på ett semester)

Eksamensform: muntlig-praktisk

I kurset går vi gjennom disse emnene

Del 1 – Bindinger og egenskaper

Del 2 – Karbonkjemi

Del 3 – Næringsstoffer 

Del 4 – Helse og livsstil

Del 5 – Arvestoff

Del 6 – Arv og evolusjon

Del 7 – Bioteknologi

Del 8 – Bølger og stråling

Del 9 – Ulike strålingstyper

Del 10 – Programmering

Del 11 – Eksamensstrategier

 

0
Dine fag
  • No products in the cart.